Σκάλα Tango

Σκάλα Tango

Η αρχική εμπεριστατωμένη μελέτη του χώρου μας οδηγεί στη σχεδίαση της ιδανικής λύσης. Κύριο μέλημα μας η εξοικονόμηση του πολύτιμου χώρου, η επιλογή των κορυφαίων πρώτων υλών,η άρτια δομική υποστήριξη, αλλά και την κορυφαία αισθητική λεπτομέρεια. Με τον τρόπο αυτόν, το τελικό αποτέλεσμα αποτελεί ένα δείγμα αρτιότητας, τόσο ως προς τη λειτουργική, όσο και ως προς την αισθητική του ταυτότητα.

Με γνώμονα αυτών των αξιών κατασκευάστηκε και η συγκεκριμένη σκάλα tango (τύπου πάπιας), για την πρόσβαση σε πατάρι με χρήση, ως χώρος γραφείου.

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019

Κατηγορία

Σκάλες

© 2024 · scalainforma.com · All rights reserved.
A website by Artware